Over Stichting Donate IT

Doneer uw vergeten hard- en software voor uw goede doelen.

Doneer uw vergeten soft- en hardware voor uw goede doelen via de Stichting Donate IT !

De Stichting is een Not-For-Profit organisatie opgezet door IT-ers en vraagt hun beroepsbroeders van iedere IT afdeling om overbodige en ongebruikte IT spullen te doneren. Wij doneren na aftrek van operationele kosten de opbrengst aan goede doelen. Iedere donateur mag een donatiedoel aanwijzen en wij zorgen voor de rest. Binnen het Authorized Partner Network is professionele hulp beschikbaar en u kunt de gebruikmaken van hun beproefde services. 


Ieder jaar schrijft het Nederlandse bedrijfsleven voor miljoenen af aan IT Assets. Denk hierbij aan computers, routers, switches, firewalls, backup en storage apparatuur. Maar nog een groter deel gaat in software en ander intellectueel eigendom. Kostbaar om het in een hoek weg te zetten en te vergeten, want er kunnen goede zaken mee worden gedaan wanneer IT afdelingen doneren aan de Stichting.

Voor hardware is dit eenvoudig voor te stellen, maar via Stichting Donate IT kunt u ook software doneren. Eventueel geheel begeleid door specialisten uit ons Donate IT Authorized Partner Network. We hebben diverse services beschikbaar voor een door partners begeleide decommissioning en donatie van o.a. software & hardware.

Onze aanpak

Wij maken voor u ten gelde en helpen in uw naam de gekozen projecten.

Partner services

Donate IT wordt bijgestaan door landelijk autoriseerde  partners, waaronder IT-, juridische- en financiële dienstverleners. In onze gezamenlijke aanpak zijn diverse services beschikbaar via aangesloten partners.

Doneren vs verkopen

Ongebruikt, overbodig en veelal niet gezien IT kapitaal zoals software, maar ook IT apparatuur, kan nu te gelde worden gemaakt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doelstellingen.

Maatschappelijk verantwoord

Wij bieden een gerichte en zakelijke aanpak gefocust op CFO’s, CIO’s, IT & Procurement executives. Tevens verlenen wij onze dienst voor iedere IT professional die betrokken is bij een MVO of IT Assets.

Donate IT Authorized Partner Network.

Hardware donaties aan goede doelen of ten bate van goede doelen komen vaker voor, maar de Stichting Donate IT gaat hierin verder. Naast hardware donaties staan wij ook open voor software (licentie) donaties.

De Stichting zorgt voor de coördinatie, maar laat een scala aan operationele taken aan haar “Donate IT Authorized Partner Network”. Deze bedrijven staan klaar om donerende organisaties bij te staan met diensten gerelateerd aan het verwijderen van software en hardware uit hun organisatie.

Ongebruikt, overbodig en veelal niet gezien IT kapitaal zoals software, maar ook IT apparatuur, kan nu te gelde worden gemaakt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doelstellingen. 


Welke doelen

U kunt zelf uw doelen aanwijzen of met ons een project definiëren. 

IT donaties zijn welkom

Wij ondersteunen hiermee o.a. doelstellingen van Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming(en) en hun donatie(s) door het leveren van services op het gebied van IT discovery, software optimalisatie en Assets decommissioning. Door bij te dragen aan zaken van algemeen nut én hulp te bieden aan maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk.

Geven aan uw goede doelen

Stichting Donate IT is een wervingsfonds, welke is opgericht met het doel Enterprise IT Assets te verwerven. Donateurs mogen hun goede doelen bij het doneren ook opgeven welke doelen zij graag ondersteunen. Onze donatie commissie begeleid de donatie en de Stichting zal samen met de donateur aanbieden nadat ontvangen IT assets te gelde zijn gemaakt.

Versterk MVO beleid

De Stichting Donate IT gaat uit van het “One-Stop shopping” principe en wil donateurs graag een zo compleet mogelijk palet van mogelijkheden bieden.  IT afdelingen  kunnen hun MVO activiteiten combineren binnen het aanbod van onze Stichting. Wij ondersteunen  fysieke bedrijfsmiddelen zoals PC's, Servers, routers, switches, laptops, maar tevens software en contracten.

Ondersteuning Operational Excellence

Wij leggen graag aan u uit hoe wij u kunnen ondersteunen...

Ondersteuning van uw Operational Excellence

De Stichting Donate IT biedt een gerichte zakelijke aanpak gericht op de wensen van IT beslissers, maar ook CFO’s en procurement executives. Iedere IT professional kan vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid bijdragen aan onze Stichting en samen zorgen we voor MVO en
IT assets.

Stichting Donate IT wordt bijgestaan door landelijk gelieerde partners, waaronder IT-, juridische- en financiële dienstverleners. Hun services zijn gericht op het bereiken van 'operational excellence' van uw organisatie, maar organisaties zijn niet verplicht van hun diensten gebruik te maken. U mag zelf aangeven hoe u de overtollige IT ballast van uw organisatie wilt kunt verminderen.

Wij organiseren workshops voor leidinggevenden en betrokkenen. De workshops zijn er voor diverse aspecten van IT Asset Management en aanpalende  software    services zoals  IT discovery, optimalisatie en Assets decommissioning.  Zij helpen uw organisatie inzicht te geven in de mogelijkheden van overbodige IT bezittingen en de voordelen voor uw organisatie(s). Door het verantwoord recyclen van hardware en software kunt u vele goede doelen steunen.

Wat wij doen

Doneer uw hard- en software bij ons en wijs een goed doel aan...

Reputatie en discretie

Stichting Donate IT weet dat uw Corporate Image van grote waarde is voor het gezond opereren van uw organisatie. Daarom is iedereen binnen de Stichting gebonden aan Non-Disclosure en hebben we discretie als uitgangspunt. 

Bij aanvang van een overdracht tekenen we dan in de regel een Intentie Overeenkomst inclusief een Non Disclosure Agreement voor de duur proces, van de overdracht.

Nettoresultaat naar Goed doel

 Wanneer de licenties of apparatuur daadwerkelijk door ons direct of via aangesloten partners zijn verhandeld, dan is een deel van het netto resultaat gereserveerd.


Mede namens de donateur overhandigd aan goede doelen. Iedere schenkende organisatie van IT Assets mag ook een preferent goed doel voorstellen waar in de regel een 10% aan wordt afgedragen.


Donatie van uw IT Assets

Informatie in de media en bij concurrenten over het verkopen van software licenties en apparatuur door bedrijven kan negatief worden opgevat.


Echter bij donatie van IT Assets krijgt uw organisatie als donateur in de regel alleen maar meer waardering in vergelijking met directe of indirecte verkoop. Toch willen wij deze goed beschermen ook met het oog op de vervolgafhandeling na donatie, waar u overigens dan geen partij meer in bent.


Vul ons formulier in en we spreken elkaar snel!

Als u zich vandaag inschrijft dan nemen wij snel contact met u op.

We bleken veel meer "vergeten" assets te hebben als IT-afdeling. Niet alleen onze organisatie is geholpen, maar ook vele ANBI doelen. Wij hebben ons MVO beileid enorm versterkt!