Steun met ons vele ANBI doelen

Stichting Donate IT is een wervingsfonds, dat is opgericht met het doel Enterprise IT Assets te verwerven. Daarna zullen we de ontvangen IT assets ten gelde maken. Door bij te dragen aan zaken van algemeen nut én hulp te bieden aan maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk.

Versterk MVO beleid met IT assets

IT Assets management betekent het beheer over IT bedrijfsmiddelen. Dit kan een fysiek bedrijfsmiddel zijn zoals routers, switches, laptops, maar tevens informatie Assets zoals software.

Wij ondersteunen hiermee o.a. doelstellingen van Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming(en) en hun donatie(s) door het leveren van services op het gebied van IT discovery, software optimalisatie en Assets decommissioning.

Partner services


Donate IT wordt bijgestaan door landelijk gelieerde partners, waaronder IT-, juridische- en financiële dienstverleners. In onze gezamenlijke aanpak zijn diverse services beschikbaar via aangesloten partners.

Doneren vs verkopen


Ongebruikt, overbodig en veelal niet gezien IT kapitaal zoals software, maar ook IT apparatuur, kan nu te gelde worden gemaakt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doelstellingen.

Maatschappelijk verantwoord


Wij bieden een gerichte en zakelijke aanpak gefocust op CFO’s, CIO’s, IT & Procurement executives. Tevens verlenen wij onze dienst voor iedere IT-professional die betrokken is bij een MVO of IT-Assets.

Odoo afbeelding en tekstblok

Ongebruikte IT assets en hoe kunnen wij u helpen?

In onze gezamenlijke aanpak zijn diverse professional services beschikbaar via aangesloten partner organisaties. Zo zijn er executive workshops en IT Assets services die helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden van overbodige IT bezittingen en de voordelen voor organisaties.

Ongebruikt, overbodig en veelal niet gezien IT kapitaal zoals software, maar ook IT apparatuur, kan nu te gelde worden gemaakt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doelstellingen. Diverse services zijn gericht op het bereiken van uw operational excellence en hiermee kunt u overtollige IT ballast kwijt raken door hun hardware en software verantwoord te recyclen.

Operational Excellence

Donate IT biedt een gerichte zakelijke aanpak gefocust op CFO’s, CIO’s, IT & Procurement executives, maar ook voor iedere IT professional die betrokken is bij MVO en IT Assets.

De Stichting Donate IT wordt bijgestaan door landelijk gelieerde partners, waaronder IT-, juridische- en financiële dienstverleners. Onze services zijn gericht op het bereiken van 'operational excellence' van uw organisatie door middel waarvan u uw overtollige IT ballast kunt opruimen.

Wij organiseren workshops voor leidinggevenden en workshops rondom IT Assets services, die uw organisatie helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden van overbodige IT bezittingen en de voordelen voor uw organisatie(s). Door het verantwoord recyclen van hardware en software kunt u software op het gebied van IT discovery en optimalisatie en Assets decommissioning. 

Odoo afbeelding en tekstblok
Odoo afbeelding en tekstblok

Reputatie en discretie 

Non Disclosure Agreement Donate IT weet dat uw Corporate Image van grote waarde is voor het gezond opereren van uw organisatie. Daarom is iedereen binnen de Stichting gebonden aan Non-Disclosure en hebben we discretie als uitgangspunt. Bij aanvang van een overdracht tekenen we dan in de regel een Intentie Overeenkomst inclusief een Non Disclosure Agreement voor de duur proces, van de overdracht.

Donatie van uw IT Assets

Informatie in de media en bij concurrenten over het verkopen van software licenties en apparatuur door bedrijven kan negatief worden opgevat. Echter bij donatie van IT Assets krijgt uw organisatie als donateur in de regel alleen maar meer waardering in vergelijking met directe of indirecte verkoop. Toch willen wij deze goed beschermen ook met het oog op de vervolgafhandeling na donatie, waar u overigens dan geen partij meer in bent.

Netto resultaat gaat naar Goede Doelen

Wanneer de licenties of apparatuur daadwerkelijk door ons direct of via aangesloten partners zijn verhandeld, dan is een deel van het netto resultaat gereserveerd.

Mede namens de donateur overhandigd aan goede doelen. Iedere schenkende organisatie van IT Assets mag ook een preferent goed doel voorstellen waar in de regel een 10% aan wordt afgedragen.

Odoo afbeelding en tekstblok

Geef s.v.p. uw gegevens via ons formulier en we spreken elkaar snel.

Als u zich vandaag inschrijft krijgt u spoedig meer informatie toegestuurd.