Wet- en regelgeving

Stichting Donate-IT

RSIN

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer is:

854113198

Bezoekadres

Zeestraat 43
1942AK Beverwijk

Postadres

Postbus 10333
1301 AH Almere

Doelstelling

Stichting Donate IT is een wervingsfonds opgericht met het doel Enterprise IT Assets te verwerven en deze te gelde te maken door bij te dragen aan zaken van algemeen nut én aan maatschappelijke hulp organisaties zonder winstoogmerk. 

Hoofdlijnen beleidsplan

Zie jaarverslag 2016

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Dhr. Robert Lauer
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Dhr. Hans Wendel

Jaarverslagen en financiële rapportages


Jaarverslag 2016 

 

Fin. rapport 2014 Fin. rapport 2015 Fin. rapport 2016