Doneer your forgotten soft- and hardware for your
charity via the Donate IT Foundation!
 

The Foundation is a Not-For-Profit organization set up by IT professionals and asks their professional brothers from every IT department to donate unnecessary and unused IT stuff. We donate the proceeds to good causes after deducting operational costs. Every donor can assign a donation target and we take care of the rest. Within the Authorized Partner Network, professional help is available and you can use their proven services.

Every year, the business world writes for millions to IT Assets. Think of computers, routers, switches, firewalls, backup and storage equipment. But a larger part goes into software and other intellectual property. Costly to put it in a corner and forget, because good business can be done when IT departments donate to the Foundation.

This is easy to imagine for hardware, but via Donate IT you can also donate software. Possibly fully supervised by specialists from our Donate IT Authorized Partner Network. We have various services available for a decommissioning and donation of, among other things, software and hardware.

Partner services

Donate IT is supported by nationally authorized partners, including IT, legal and financial service providers. In our joint approach, various services are available through affiliated partners.

Donation vs Selling 

Unused, superfluous and often not seen IT capital such as software, but also IT equipment, can now be monetised for Corporate Social Responsibility (CSR) objectives.

Socially responsible                 

We offer a focused and business approach focused on CFOs, CIOs, IT & Procurement executives. We also provide our service for every IT professional who is involved in a CSR or IT Assets.

Donate IT Authorized Partner Network.

Hardware donations to charities or good causes are more common, but the Donate IT Foundation continues. In addition to hardware donations, we are also open for software (license) donations.

The Foundation ensures coordination, but leaves a range of operational tasks to its "Donate IT Authorized Partner Network". These companies are ready to assist donating organizations with services related to the removal of software and hardware from their organization.

Unused, superfluous and often not seen IT capital such as software, but also IT equipment, can now be monetised for Corporate Social Responsibility (CSR) objectives.


Odoo afbeelding en tekstblok

IT donations are welcome 

Wij ondersteunen hiermee o.a. doelstellingen van Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming(en) en hun donatie(s) door het leveren van services op het gebied van IT discovery, software optimalisatie en Assets decommissioning. Door bij te dragen aan zaken van algemeen nut én hulp te bieden aan maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk.

Giving to your good courses

Stichting Donate IT is een wervingsfonds, welke is opgericht met het doel Enterprise IT Assets te verwerven. Donateurs mogen hun goede doelen bij het doneren ook opgeven welke doelen zij graag ondersteunen. O nze donatie commissie begeleid de donatie en de Stichting zal samen met de donateur aanbieden nadat ontvangen IT assets te gelde zijn gemaakt .

Boost your CRC policy

De Stichting Donate IT gaat uit van het “One-Stop shopping” principe en wil donateurs graag een zo compleet mogelijk palet van mogelijkheden bieden.  IT afdelingen  kunnen hun MVO activiteiten combineren binnen het aanbod van onze Stichting. Wij ondersteunen  fysieke bedrijfsmiddelen zoals PC's, Servers, routers, switches, laptops, maar tevens software en contracten.

Ondersteuning van uw Operational Excellence

De Stichting Donate IT biedt een gerichte zakelijke aanpak gericht op de wensen van IT beslissers, maar ook CFO’s en procurement executives. Iedere IT professional kan vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid bijdragen aan onze Stichting en samen zorgen we voor MVO en
IT assets.

Stichting Donate IT wordt bijgestaan door landelijk gelieerde partners, waaronder IT-, juridische- en financiële dienstverleners. Hun services zijn gericht op het bereiken van 'operational excellence' van uw organisatie, maar organisaties zijn niet verplicht van hun diensten gebruik te maken. U mag zelf aangeven hoe u de overtollige IT ballast van uw organisatie wilt kunt verminderen.

Wij organiseren workshops voor leidinggevenden en betrokkenen. De workshops zijn er voor diverse aspecten van IT Asset Management en aanpalende  software    services zoals  IT discovery, optimalisatie en Assets decommissioning.  Zij helpen uw organisatie inzicht te geven in de mogelijkheden van overbodige IT bezittingen en de voordelen voor uw organisatie(s). Door het verantwoord recyclen van hardware en software kunt u vele goede doelen steunen.
Odoo afbeelding en tekstblok

Reputatie en discretie

Stichting Donate IT weet dat uw Corporate Image van grote waarde is voor het gezond opereren van uw organisatie. Daarom is iedereen binnen de Stichting gebonden aan Non-Disclosure en hebben we discretie als uitgangspunt. Bij aanvang van een overdracht tekenen we dan in de regel een Intentie Overeenkomst inclusief een Non Disclosure Agreement voor de duur proces, van de overdracht.

Nettoresultaat naar Goed doel

. Wanneer de licenties of apparatuur daadwerkelijk door ons direct of via aangesloten partners zijn verhandeld, dan is een deel van het netto resultaat gereserveerd.


Mede namens de donateur overhandigd aan goede doelen. Iedere schenkende organisatie van IT Assets mag ook een preferent goed doel voorstellen waar in de regel een 10% aan wordt afgedragen.

Donatie van uw IT Assets

. Informatie in de media en bij concurrenten over het verkopen van software licenties en apparatuur door bedrijven kan negatief worden opgevat.


Echter bij donatie van IT Assets krijgt uw organisatie als donateur in de regel alleen maar meer waardering in vergelijking met directe of indirecte verkoop. Toch willen wij deze goed beschermen ook met het oog op de vervolgafhandeling na donatie, waar u overigens dan geen partij meer in bent.

Vul ons formulier in en we spreken elkaar snel!
Als u zich vandaag inschrijft dan nemen wij snel contact met u op.