Stichting Donate IT: idealistisch én zakelijk tegelijkertijd !

De Donate IT aanpak kenmerkt zich door haar idealistische karakter, maar kent ook een zakelijke kant. Vandaar dat wij relatief veel zakelijke aanvragen krijgen.  Onze kundige professionals nemen samen met u het cijferwerk van uw IT organisatie door. Op basis daarvan ontvangt u van ons een aantrekkelijk én puur zakelijk voorstel!

Ons Voorstel: uw voordelen

Betreft een aanbieding met een interessant pakket van voordelen, te weten:
* Realisatie van een gezonde cashflow;
* Realisatie winst maximalisatie;
* Optimalisatie IT infrastructuur middels professionele diensten;
* Verlichting huidig IT budget met doel realisatie van besparingen;
* Geringe projectbelasting resulterend in tijdwinst en kosten besparingen.

Uw organisatie hoeft zelf niet actief in het verkoopproces te worden betrokken.
De Stichting en haar partners nemen dit werk namelijk graag voor u uit handen!

Een bijkomend voordeel is dat u niet verkoopt, maar doneert en daarmee houdt u de vaak uitgebalanceerde verstandhouding met uw portfolio software vendors op hetzelfde niveau. Bovendien gaat van de opbrengsten ook een deel naar bestaande MVO verplichtingen of een doel welke wij namens uw organisatie mogen steunen.

Donatie: de elegante derde optie

Stichting Donate IT biedt u de elegante derde optie; schenken in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Wij zorgen ervoor dat na schenking de transactie(s) efficiënt en professioneel door ons partner netwerk worden uitgevoerd. Zo kunt u bijvoorbeeld uw eigen ANBI gerelateerde doel(en) begunstigen. Een deel van de opbrengst zal hen ten deel vallen.

Afhankelijk van de oorspronkelijke investering en het moment waarop de investering is gedaan, gaan wij een aanbieding voor u uitwerken. Daarbij geldt dat de huidige marktwaarde en het aantal geschikte afnemers factoren zijn die meewegen.

Alle activiteiten worden door het partner netwerk vertrouwelijk behandeld en wij gaan - op basis van een Non Disclosure Agreement - uiterst zorgvuldig om met de door u beschikbaar gestelde gegevens om.

Retirement & Disposition IT assets


Steeds vaker zijn organisaties bewust bezig met Retirement en Disposition van hun IT Assets en is het een actief deel van hun IT Lifecycle Management. Hardware en netwerkapparatuur wordt via recycling organisaties al langer aangeboden.

Recent zijn de mogelijkheden voor software verruimd door uitspraken van de Europese Commissie en wordt deze optie vaker overwogen. Software is echter veel ingewikkelder dan iets wat je concreet kan vastpakken en kent vele "voetangels en klemmen", welke verbonden zijn met de onderliggende software contracten. Niet gemakkelijk, maar dus niet onmogelijk!

Opties 1 & 2


Directe Business to Business verkoop is dan een eerste vaak kostbare mogelijkheid, wellicht begeleid door gespecialiseerde externe consultants.

Een tweede mogelijkheid bieden opkopers die voor eigen risico uw IT assets op voorraad zetten, maar zij kunnen dan slechts een klein deel van de oorspronkelijke waarde bieden. Bovendien kan het uw vendor relatie verstoren die door het symbiotische karakter hiervoor gevoelig is.

Odoo afbeelding en tekstblok

Donatie & Services

Veel organisaties bezitten licenties die vaak meer waarde vertegenwoordigen dan dat IT Management zich realiseert. Stichting Donate IT werkt met software experts en partners die u graag willen helpen deze waarde inzichtelijk te maken voor uw organisatie. Het verkopen van overbodige licenties kost namelijk meestal meer tijd dan gedacht.

Stichting Donate IT en haar partners handelen deze zaken met marktpartijen en vendors graag verder voor uw organisatie af. Software optimalisatie op basis van metingen rond werkelijk software gebruik is er daar één van. Ook bestaande contracten vergen aandacht en kunnen baat hebben bij een second opinion.

Donate IT partners nemen uw organisatie veel werk uit handen!

Formulier


Vul ons formulier in en wij zullen zo spoedig contact met u opnemen om een afspraak met u te maken.

Afspraak


Een persoonlijke kennismaking is essentieel om elkaar te begrijpen en tot goede afspraken te komen.

Contract


Zodra er een wederzijds akkoord is kunt u toetreden tot het Donate IT Authorized Partner Netwerk.

Software & Licentiecontracten

Verkoop van software licenties is in Europa vrijgegeven door een tweetal uitspraken van het Europese hof (Directive 2009/24/EC – Art. 4(2) en 5(1)), die de belemmeringen binnen vendor contracten aan de kant schuiven.

Voor de wet is een licentie gelijk aan een boek en mag deze van eigenaar wisselen. Voor internationale licentiecontracten hanteren wij andere strategieën die een schone overgang van eigenaar mogelijk maken.

Met behulp van de partner services kunnen wij een goede beoordeling van de situatie binnen uw IT omgeving maken en voor de schenkende organisatie een reële bepaling maken van de huidige marktwaarde.

Lees meer
Odoo afbeelding en tekstblok

Software vervreemding vergt kennis van zaken 

Donatie biedt verrassende financiële voordelen!